(*1942, Praha, CZ) Grafik, maliar a ilustrátor. Karel Demel je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho realizmu 70. a 80. rokov. Absolvent Konzervatória a…

(*1942, Praha, CZ) Grafik, maliar a ilustrátor. Karel Demel je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho realizmu 70. a 80. rokov. Absolvent Konzervatória a UMPRUM v Prahe (prof. Z. Sklenář). Charakteristickou črtou jeho tvorby je výrazná inšpirácia hudbou a poéziou. V grafike najčastejšie používa kombinované techniky.
Karel Demel má za sebou množstvo domácich i zahraničných výstav. Jeho ilustrátorská a grafická tvorba získala viaceré ocenenia. Autor v roku 2003 obdržal Francúzský rád – rytier Rádu umenia a literatúry. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérii hlavného mesta Prahy a v Galérii výtvarného umenia v Ostrave. 
 


Viac info


Demel Karel

Demel Karel

(*1942, Praha, CZ) Grafik, maliar a ilustrátor. Karel Demel je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov imaginatívneho realizmu 70. a 80. rokov. Absolvent Konzervatória a UMPRUM v Prahe (prof. Z. Sklenář). Charakteristickou črtou jeho tvorby je výrazná inšpirácia hudbou a poéziou. V grafike najčastejšie používa kombinované techniky.
Karel Demel má za sebou množstvo domácich i zahraničných výstav. Jeho ilustrátorská a grafická tvorba získala viaceré ocenenia. Autor v roku 2003 obdržal Francúzský rád – rytier Rádu umenia a literatúry. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérii hlavného mesta Prahy a v Galérii výtvarného umenia v Ostrave.