Surrealismus vznikl ve Francii v meziválečném období a stal se doslova životním stylem, který přinesl nové vidění světa. Obdobím jeho největšího rozmachu…

Surrealismus

Zpět

Surrealismus vznikl ve Francii v meziválečném období a stal se doslova životním stylem, který přinesl nové vidění světa. Obdobím jeho největšího rozmachu byly 20. a 30. léta 20. století.

Surrealismus byl oficiálně založen v roce 1924, kdy André Breton (1896-1966) publikuje "První manifest surrealismu". V témže roce začal vycházet i časopis La Révolution Surréaliste (Surrealistická revoluce). Ve skutečnosti však byl tento termín použit již o 7 let dříve. Pojem surrealismus pochází z podtitulu divadelní hry Tiresiove prsa, kterou napsal v roce 1917 Guillaume Apollinaire. Na premiéře tehdy seděl i André Breton, který ho později převzal. Hnutí mělo kořeny v literatuře a ve svých začátcích bylo úzce propojené na dadaismus (nebo dada), který vznikl v roce 1916 ve Švýcarsku a od kterého se osamostatňuje kolem roku 1922.

Kromě dadaismu se surrealisté odvolávali i na teze Sigmunda Freuda (1856 - 1939). Prohlásili, že intelekt v bdělém stavu nemůže nikdy vytvořit žádné umění. Na vzniku uměleckého díla se podle této teorie může podílet jen nerozum. Jejich hlavním cílem bylo tedy spojení nevědomého a vědomého tak, aby byla vytvořena nová super realita - surréalisme. Termín označoval nejen novou poezii, ale také sochařství, film, fotografii, divadlo a další druhy umění.

Svých předchůdců hledali i v historii - Hieronymus Bosch, Giuseppe Arcimboldo, William Blake, Marc Chagall a Giorgio de Chirico. Právě tvorba posledního z nich okouzlí mnoha budoucích surrealistů. Jeho dílo Mozek dítěte absolutně osloví André Bretona i Yves Tanguya.

Díky dominanci Francie se tento směr někdy omylem považuje za čistě francouzský, ale surrealismus byl ve skutečnosti mezinárodní již od začátku. Vedle francouzské skupiny vznikly např. i slovenští nadrealisti. V polovině 30-tých let má surrealismus základnu už i v Praze, kde vycházel Bulletin international du surréaliste (1935- 1938).

Celý blog čtěte ZDE (v slovenštině)