(+1948, Žilina) Róbert Brun absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v rokoch 1966 – 1972 na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta…

(+1948, Žilina) Róbert Brun absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v rokoch 1966 – 1972 na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka a v poslednom ročníku u prof. A. Brunovského. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Bol dlhoročným členom grafického združenia G-Bod. Ilustroval viac ako 60 kníh, z ktorých mnohé získali ocenenia doma i v zahraničí. Róbert Brun patrí k výrazným osobnostiam slovenskej grafiky a ilustrácie 80-90. rokov. V skoršej tvorbe sa venuje najmä figurálnym témam, neskôr ľudskú figúru redukuje na fragment a znaky.

Od roku 1990 sa venuje grafickej tvorbe len sporadicky, koncentruje sa na kresbu, známkovú tvorbu a najmä maľbu. Vo svojej grafickej tvorbe používa predovšetkým mezzotintu, lept a suchú ihlu, pomocou ktorých dosahuje hĺbku tmavých odtieňov. Pomocou jasných kontrastov necháva vyniknúť dominantný motív na jednofarebnom pozadí.

Róbert Brun o svojej tvorbe: “Tvorbu vnímam ako permanentný stav konfrontácie vnútorného nastavenia a reality a spôsobu interpretácie tejto rovnice. Pracovný proces považujem za tvorivý akt, ktorý sa v mojom prípade nezaobíde bez sprítomnenia inštinktu a intuície, intervencie do neznámeho priestoru.”


Viac info


Brun Róbert

Brun Róbert

(+1948, Žilina) Róbert Brun absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v rokoch 1966 – 1972 na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka a v poslednom ročníku u prof. A. Brunovského. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Bol dlhoročným členom grafického združenia G-Bod. Ilustroval viac ako 60 kníh, z ktorých mnohé získali ocenenia doma i v zahraničí. Róbert Brun patrí k výrazným osobnostiam slovenskej grafiky a ilustrácie 80-90. rokov. V skoršej tvorbe sa venuje najmä figurálnym témam, neskôr ľudskú figúru redukuje na fragment a znaky.

Od roku 1990 sa venuje grafickej tvorbe len sporadicky, koncentruje sa na kresbu, známkovú tvorbu a najmä maľbu. Vo svojej grafickej tvorbe používa predovšetkým mezzotintu, lept a suchú ihlu, pomocou ktorých dosahuje hĺbku tmavých odtieňov. Pomocou jasných kontrastov necháva vyniknúť dominantný motív na jednofarebnom pozadí.

Róbert Brun o svojej tvorbe: “Tvorbu vnímam ako permanentný stav konfrontácie vnútorného nastavenia a reality a spôsobu interpretácie tejto rovnice. Pracovný proces považujem za tvorivý akt, ktorý sa v mojom prípade nezaobíde bez sprítomnenia inštinktu a intuície, intervencie do neznámeho priestoru.”

OCENENIA  /výber/
2010 – Najkrajšia kniha Slovenska (SK)
2009 – Pourchase prize, Space International print triennal, Soul (KR)
2008 – 1. cena Najkrajšia kniha Slovenska (SK)
2006 – Excelent award, Koreapost, Soul (KR)
2003 – Regular Award, Medzinárodné trienále grafiky, Krakov (PL)
2000 – 1. cena Miniprint international Cadaques (SP)
1998 – Cena , Inter – contact – graphic, Praha (CZ)
1995 – 1. cena Najkrajšia kniha Slovenska (SK)
1993 – Grand Prix , 1.Medzinárodné bienále grafiky, Maastricht (NL)
1989 – Cena Ľ. Fullu Bratislava (SK)
1989 – Bronzová medaila I.B.A., Lipsko (PL)
1987 – Zlaté jablko, BIB, Bratislava (SK)
1985 – 1. cena Najkrajšia kniha Československa
1979, 1981, 1984, 1986, 1989 – Čestné uznanie, Najkrajšia kniha Československa

ZASTÚPENIE V ZAHRANIČNÝCH ZBIERKACH
The University of Arizona museum of art, Tucson (USA)
Chihiro Art museum, Tokyo (JP)
Národní galéria Praha (CZ)
International print triennial society, MTG Krakow (PL)
The Space international print, Soul (KR)

ZASTÚPENIE V DOMÁCICH ZBIERKACH
Slovenská národná galéria Bratislava
Galéria mesta Bratislava )
Galéria M. A. Bazovského Trenčín
Východoslovenská galéria Košice
Štátna galéria Nitra
Štátna galéria Banská Bystrica
PGU Žilina
Oravská galéria Dolný Kubín
Kysucká galéria Čadca
Galéria P. Bohúňa Liptovský Mikuláš
SNK Martin
Zbierkový fond SŠS Bratislava