Přesně před 500 lety Martin Luther vyvěsil 95 tezí na dveře chrámu ve Wittenbergu. Ve stejném městě žil tehdy nejúspěšnější umělec své doby - LUCAS CRANACH,…

Lucas Cranach

Zpět

Přesně před 500 lety Martin Luther vyvěsil 95 tezí na dveře chrámu ve Wittenbergu. Ve stejném městě žil tehdy nejúspěšnější umělec své doby - LUCAS CRANACH, který se stal klíčovou osobností v procesu šíření reformace ...

Podle některých, pokud chce být umělec úspěšný, musí být i dobrý podnikatel. Lucas Cranach starší (asi 1472 - 1553) je toho jednoznačným příkladem. Kromě toho, že byl slavným malířem, byl také politik, učitel a také výborný podnikatel s marketingovým myšlením.

Lucas se narodil ve francouzském Kronachu, pravděpodobně v roce 1472, jako syn malíře Hanse. Později si dal sám jméno Lucas Cranach jako odkaz na své rodné město. Vyučil se za malíře, aby mohl pokračovat ve šlépějích svého otce. V roce 1504 přijal pozvání do týmu, který měl dekorovat nový zámek a kostel pro Fridricha III. (Zvaný také Moudrý nebo Saský) v městečku Wittenberg na břehu řeky Labe. Tam potkává například i Albrechta Dürera. Zatímco ostatní umělci po skončení prací z města odešli, Cranach zůstal a krátce na to se v roce 1505 stal dvorním malířem, kterým zůstal až do své smrti.

Jeho oltářní díla, portréty a dřevorytiny se staly velmi populární. Akty jako Adam a Eva, Lucretia nebo Venuše se prodávaly mimořádně dobře. Cranach jako dobrý obchodník hned hledal i další možnosti příjmu. Do roku 1520 měl licenci na prodej vína, v tomto roce získal monopol na prodej léků ve Wittenbergu. Jeho lékárna byla otevřena po staletí a zanikla až po požáru v roce 1871. V různých obdobích provozoval v podzemí radnice restauraci, tiskovou dílnu. Působil také jako vydavatel, pronajímatel svých nemovitostí a jako učitel, který vyškolil mnohých umělců. Takto se stal jedním z nejbohatších a nejvlivnějších občanů Wittenbergu. Vícekrát ho zvolili za pokladníka a starosty tohoto města. Do roku 1508 se podepisoval iniciálami, v tomto roce mu Fridrich III. osobně udělil svůj znak (dnes bychom to mohli chápat i jako ochrannou známku) - malý okřídlený had s rubínovým prstencem v ústech a korunou na hlavě, kterým značil svá díla ve spodním rohu.

Monopol na Luthera

Wittenberg byl tehdy v srdci vznikající reformace a Cranach byl nakloněný protestantskému myšlení už hned v úvodu. S Martinem Lutherem (1483 - 1546) se poprvé setkal pravděpodobně v roce 1520 a staly se opravdu blízkými přáteli - vzájemně si byli i křestními otci svých dětí. V tomto roce vytvořil i první rytinu s jeho podobiznou. Iniciativa přišla pravděpodobně od Albrechta Dürera. Ten byl vášnivým obdivovatelem nového reformátora a napsal, že mu chybí jeho pravdivé zobrazení, něco jako vytvořil on - podobiznu Albrechta z Brandenburgu. K dopisu přiložil kopii tohoto portrétu. Cranach dílo pečlivě studoval a následně vytvořil již zmíněnou první rytinu s portrétem Martina Luthera. Výsledek měl velký úspěch a zároveň se dílo stalo propagandistickým nástrojem. Luthera na něm znázornil jako jednoduchého mnicha, štíhlého, který se dívá nezaujatě směrem ven, ale s rozhodnou tváří a postojem vůči nepřízni osudu.

Celý blog čtěte ZDE (v slovenštině)