Presne pred 500 rokmi Martin Luther vyvesil 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. V tom istom meste žil vtedy najúspešnejší umelec svojej doby –…

Lucas Cranach

Späť

Presne pred 500 rokmi Martin Luther vyvesil 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. V tom istom meste žil vtedy najúspešnejší umelec svojej doby – LUCAS CRANACH, ktorý sa stal kľúčovou osobnosťou v procese šírenia reformácie...

Podľa niektorých, ak chce byť umelec úspešný, musí byť aj dobrý podnikateľ. Lucas Cranach starší (asi 1472 – 1553) je toho jednoznačným príkladom. Okrem toho, že bol slávnym maliarom, bol aj politik, učiteľ a tiež výborný podnikateľ s marketingovým myslením.

Lucas sa narodil vo francúzskom Kronachu, pravdepodobne v roku 1472, ako syn maliara Hansa. Neskôr si dal sám meno Lucas Cranach ako odkaz na svoje rodné mesto. Vyučil sa za maliara, aby mohol pokračovať v šľapajách svojho otca. V roku 1504 prijal pozvanie do tímu, ktorý mal dekorovať nový zámok a kostol pre Fridricha III. (zvaný aj Múdry alebo Saský) v mestečku Wittenberg na brehu rieky Labe. Tam stretáva napríklad aj Albrechta Dürera. Kým ostatní umelci po skončení prác z mesta odišli, Cranach ostal a krátko na to sa v roku 1505 stal dvorným maliarom, ktorým ostal až do svojej smrti.

Jeho oltárne diela, portréty a drevorytiny sa stali veľmi populárne. Akty ako Adam a Eva, Lucretia alebo Venuša sa predávali mimoriadne dobre. Cranach ako dobrý obchodník hneď hľadal aj ďalšie možnosti príjmu. Do roku 1520 mal licenciu na predaj vína, v tomto roku získal monopol na predaj liekov vo Wittenbergu. Jeho lekáreň bola otvorená po stáročia a zanikla až po požiari v roku 1871. V rôznych obdobiach prevádzkoval v podzemí radnice reštauráciu, tlačovú dielňu. Pôsobil tiež ako vydavateľ, prenajímateľ svojich nehnuteľností a ako učiteľ, ktorý vyškolil mnohých umelcov. Takto sa stal jedným z najbohatších a najvplyvnejších občanov Wittenbergu. Viackrát ho zvolili za pokladníka a starostu tohto mesta. Do roku 1508 sa podpisoval iniciálkami, v tomto roku mu Fridrich III. osobne udelil svoj znak (dnes by sme to mohli chápať aj ako ochrannú známku) - malý okrídlený had s rubínovým prstencom v ústach a korunou na hlave, ktorým značil svoje diela v spodnom rohu.

Monopol na Luthera

Wittenberg bol vtedy v srdci vznikajúcej reformácie a Cranach bol naklonený protestantskému mysleniu už hneď v úvode. S Martinom Lutherom (1483 - 1546) sa prvýkrát stretol pravdepodobne v roku 1520 a stali sa naozaj blízkymi priateľmi - vzájomne si boli aj krstnými otcami svojich detí. V tomto roku vytvoril i prvú rytinu s jeho podobizňou. Iniciatíva prišla pravdepodobne od Albrechta Dürera. Ten bol vášnivým obdivovateľom nového reformátora a napísal, že mu chýba jeho pravdivé zobrazenie, niečo ako vytvoril on – podobizňu Albrechta z Brandenburgu. K listu priložil kópiu tohto portrétu. Cranach dielo pozorne študoval a následne vytvoril už spomínanú prvú rytinu s portrétom Martina Luthera. Výsledok mal veľký úspech a zároveň sa dielo stalo propagandistickým nástrojom. Luthera na ňom znázornil ako jednoduchého mnícha, štíhleho, ktorý sa pozerá nezaujato smerom von, no s rozhodnou tvárou a postojom voči nepriazni osudu.

Tlač bola v tej dobe veľmi pomalá, čo brzdilo rozvoju vznikajúcich myšlienok. Naopak Cranachov ateliér, kde pracoval so svojimi synmi a asistentmi, bol považovaný za najproduktívnejší v 16. storočí. A to vďaka dobrému rozdeleniu práce, šablónam, ktoré pripravil a tiež vďaka práci s kópiami a variáciami. Cranach sa stal značkou, celé desaťročia dodával zákazníkom diela rovnako dobrej kvality a vždy sa uisťoval, že jeho asistenti odvádzajú najlepšiu prácu. Ako blízky Lutherov priateľ sa chcel aktívne zapojiť do procesu šírenia myšlienok prostredníctvom svojho umenia. Na tlač brožúrok a pamfletov poskytol priestor vo svojej budove. Aby zaistil dostatok materiálu na tlač kúpil fabriku na papier a uzavrel partnerstvo so zlatníkom Christianom Döringom, s ktorým spoluzaložil tlačiareň.

Cranachovým veľkým príspevkom do reformácie boli už spomínané Lutherove portréty, na ktoré získal dokonca monopol. Vďaka obrovskému množstvu vytlačených portétov sa Lutherova podobizeň rozniesla medzi ľudí, ktorí ho dovtedy nikdy osobne nestretli a portréty tak formovali verejný obraz reformátora. Cranach zachytil Lutherov život – od doby, kedy sa prvýkrát verejne objavil na scéne až do staroby. Spravil z drevorytiny, čo bolo dovtedy podceňované médium, silný nástroj evanjelizácie...

Celý blog čítajte TU.