(*1982, Liberec, CZ) Grafice se věnuje již od základní školy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor výtvarná výchova. V roce 2005…

(*1982, Liberec, CZ) Grafice se věnuje již od základní školy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor výtvarná výchova. V roce 2005 obdržel ve studentské kategorii první cenu na XI. Trienále českého exlibris v Chrudimi. Ten samý rok se stal také členem Spolku sběratelů a přátel exlibris.

Karel Musil se ve své tvorbě zaměřuje zejména na figurální téma. Vypracoval si osobitý styl, který se vyznačuje jemnou, precizní kresbou. Jeho grafická tvorba se vyznačuje lehkostí a vzdušností. Již jako student objevil techniku suché jehly, kterou za léta zdokonalil a stala se základem jeho současné tvorby. Vytvořil více než dvě stě exlibrisů pro domácí i zahraniční sběratele, na které navázal volnou grafikou. Karel Musil si většinu grafických listů tlačí sám, aby dosáhl sametové hladkosti a citlivé barevnosti. Zajímavé je prostorové členění plochy, hra světla i autorův vypravěčský talent. V současnosti Karel Musil pracuje na rozsáhlé sérii 100 osobností evropské kultury. Kromě grafiky se věnuje také malbě a kresbě.


Více info


Musil Karel

Musil Karel

(*1982, Liberec, CZ) Grafice se věnuje již od základní školy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor výtvarná výchova. V roce 2005 obdržel ve studentské kategorii první cenu na XI. Trienále českého exlibris v Chrudimi. Ten samý rok se stal také členem Spolku sběratelů a přátel exlibris.

Karel Musil se ve své tvorbě zaměřuje zejména na figurální téma. Vypracoval si osobitý styl, který se vyznačuje jemnou, precizní kresbou. Jeho grafická tvorba se vyznačuje lehkostí a vzdušností. Již jako student objevil techniku suché jehly, kterou za léta zdokonalil a stala se základem jeho současné tvorby. Vytvořil více než dvě stě exlibrisů pro domácí i zahraniční sběratele, na které navázal volnou grafikou. Karel Musil si většinu grafických listů tlačí sám, aby dosáhl sametové hladkosti a citlivé barevnosti. Zajímavé je prostorové členění plochy, hra světla i autorův vypravěčský talent. V současnosti Karel Musil pracuje na rozsáhlé sérii 100 osobností evropské kultury. Kromě grafiky se věnuje také malbě a kresbě.

Ocenění:
2022 – první místo na mezinárodním trienále malé grafiky a exlibris, Odessa (UA)
2022 – třetí cena na mezinárodním bienále, Ostrow Wielkopolski (PL)
2021 – kolektivní cena, Nejkrásnější kniha roku 2021 (CZ)
2019 – první cena na mezinárodním bienále v polském městě Ostrow Wielkopolski (PL)