(*1982, Liberec, CZ) Grafike sa venuje už od základnej školy. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Jihočeské univerzity, odbor výtvarná výchova. V roku 2005…

(*1982, Liberec, CZ) Grafike sa venuje už od základnej školy. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Jihočeské univerzity, odbor výtvarná výchova. V roku 2005 obdržal v študentskej kategórii prvú cenu na XI. Trienále českého exlibris v Chrudimi. Ten istý rok sa stal aj členom Spolku zberateľov a priateľov exlibris.

Karel Musil sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na figurálnu tému. Vypracoval si osobitý štýl, ktorý sa vyznačuje jemnou, precíznou kresbou. Jeho grafická tvorba sa vyznačuje ľahkosťou a vzdušnosťou. Už ako študent objavil techniku suchej ihly, ktorú za roky zdokonalil a stala sa základom jeho súčasnej tvorby. Vytvoril viac ako dvesto exlibrisov pre domácich i zahraničných zberateľov, na ktoré nadiazal voľnou grafikou. Karel Musil si väčšinu grafických listov tlačí sám, aby dosiahol zamatovú hladkosť a citlivú farebnosť.  Zaujímavé je priestorové členenie plochy, hra svetla a autorov rozprávačský talent. V súčasnosti Karel Musil pracuje na rozsiahlej sérii 100 osobností európskej kultúry. Okrem grafiky sa venuje aj maľbe a kresbe.


Viac info


Musil Karel

Musil Karel

(*1982, Liberec, CZ) Grafike sa venuje už od základnej školy. Vyštudoval Pedagogickú fakultu Jihočeské univerzity, odbor výtvarná výchova. V roku 2005 obdržal v študentskej kategórii prvú cenu na XI. Trienále českého exlibris v Chrudimi. Ten istý rok sa stal aj členom Spolku zberateľov a priateľov exlibris.

Karel Musil sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na figurálnu tému. Vypracoval si osobitý štýl, ktorý sa vyznačuje jemnou, precíznou kresbou. Jeho grafická tvorba sa vyznačuje ľahkosťou a vzdušnosťou. Už ako študent objavil techniku suchej ihly, ktorú za roky zdokonalil a stala sa základom jeho súčasnej tvorby. Vytvoril viac ako dvesto exlibrisov pre domácich i zahraničných zberateľov, na ktoré nadiazal voľnou grafikou. Karel Musil si väčšinu grafických listov tlačí sám, aby dosiahol zamatovú hladkosť a citlivú farebnosť.  Zaujímavé je priestorové členenie plochy, hra svetla a autorov rozprávačský talent. V súčasnosti Karel Musil pracuje na rozsiahlej sérii 100 osobností európskej kultúry. Okrem grafiky sa venuje aj maľbe a kresbe.

Ocenenia:
2022 – prvé miesto na medzinárodnom trienále malej grafiky a exlibris, Odessa (UA)
2022 – tretia cena na medzinárodnom bienále, Ostrow Wielkopolski (PL)
2021 – kolektívna cena, Najkrajšia kniha roku 2021 (CZ)
2019 – prvá cena na medzinárodnom bienále v poľskom meste Ostrow Wielkopolski (PL)