Článek Umění jako dobrá investice v časopise Milliard Sun s obrazy našich autorů - Melita Gwerkovej a Marian Vida. Úryvek z článku: Kdo kupuje umění…

Umění jako dobrá investice

Zpět

Článek Umění jako dobrá investice v časopise Milliard Sun s obrazy našich autorů - Melita Gwerkovej a Marian Vida.

Úryvek z článku:
Kdo kupuje umění u nás? Podle Melity Gwerkové ml., majitelky soukromé galerie Gallery Gwerk, bychom mohli zájemců o umění rozdělit na tři skupiny. "Jsou to jednak sběratelé, kteří se v umění vyznají a cíleně kupují díla do svých sbírek. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se v umění orientují méně a kupují spíše pocitově. A do poslední skupiny patří ti, kteří hledají možnost investování. Ať už krátkodobého, a to zejména s cílem zachování hodnoty nebo dlouhodobého, kdy kupec záměrně investuje do děl, u kterých v horizontu několika let očekává nárůst zhodnocení své investice. Pár let dozadu jsem vnímala největší zájem o koupi obrazů od klientů z věkové kategorie 40-55 let. Dnes se tato hranice posouvá a své první obrazy si kupují už i mladí lidé ve věku kolem 30 let. Obecně však za poslední roky vnímám jednoznačný nárůst zájmu o umění. "