Tomas Morilon ve svých dílech kombinuje fotografii s výtvarnými technikami ... Podívejte se na nabídku jeho děl - fotky, malba a kombinované techniky ...

(*1981, Banská Štiavnica) Tomas Morilon se narodil v Banské Štiavnici a své dětství prožil v prostředí nádherné přírody Štiavnických vrchů, což se projevilo i v jeho tvorbě. Umění v různých podobách ho provázelo téměř na každém kroku, jelikož vyrůstal v umělecky založené rodině. Obklopen malbou, fotografií či poezií a hudbou se postupně propracoval až k prvním experimentům s fotoaparátem a černobílou fotografií již jako 10-letý. Intenzivně se fotografii věnuje od roku 1999, odkdy prošel různými fázemi. V současnosti se věnuje převážně experimentální fotografii a její velkoformátovému kombinování s různými klasickými i netradičními výtvarnými technikami.

Při fotografování se nejčastěji zaměřuje na zachycení atmosféry a pohybu ve formě statického obrazu a na samotnou malbu světlem, čímž zvýrazňuje pravou podstatu fotografie a potlačuje obecně zažitou "dokonalost". Tomas Morilon žije a tvoří v Bratislavě s tím, že podklady a inspiraci pro svou práci a fotografie vyhledává jak doma, tak i při svých cestách po celém světě.


Více info


Tomas Morilon

Tomas Morilon

(*1981, Banská Štiavnica)

Autor se narodil v Banské Štiavnici a své dětství prožil v prostředí nádherné přírody Štiavnických vrchů, což se projevilo i v jeho tvorbě. Umění v různých podobách ho provázelo téměř na každém kroku, jelikož vyrůstal v umělecky založené rodině. Obklopen malbou, fotografií či poezií a hudbou se postupně propracoval až k prvním experimentům s fotoaparátem a černobílou fotografií již jako 10-letý. Intenzivně se fotografii věnuje od roku 1999, odkdy prošel různými fázemi. V současnosti se věnuje převážně experimentální fotografii a její velkoformátovému kombinování s různými klasickými i netradičními výtvarnými technikami.

Při fotografování se nejčastěji zaměřuje na zachycení atmosféry a pohybu ve formě statického obrazu a na samotnou malbu světlem, čímž zvýrazňuje pravou podstatu fotografie a potlačuje obecně zažitou "dokonalost". Dlouhodobě se věnuje zdokonalování experimentální techniky založené primárně na základech pohybové neostrosti, individuálně kombinované se změnou ohniskových vzdáleností, posunem roviny ostrosti a vzdálenosti od fotografovaného objektu a jiné manipulaci s optikou fotoaparátu během jediné expozice.

K fotografii přistupuje jako k prostředku na přikrášlených reality a její vyobrazení v lepším, intenzivnějším, nebo prostě jen v zajímavějším světle a barvách.

Momentálně žije a tvoří v Bratislavě s tím, že podklady a inspiraci pro svou práci a fotografie vyhledává jak doma, tak i při svých cestách po celém světě.

 -----

Všechny díla jsou ošetřeny voděodolným lakem chránícím jejich proti oděru, s UV filtrem zabezpečujícím stálost barev a trvanlivost obrazu a speciálním voskem pro živější podání barev a vyniknutí kontrastu.