Tomas Morilon vo svojich dielach kombinuje fotografiu s výtvarnými technikami ... Pozrite si ponuku jeho diel – fotky, maľba a kombinované techniky ...

(*1981, Banská Štiavnica) Tomas Morilon sa narodil v Banskej Štiavnici a svoje detstvo prežil v prostredí nádhernej prírody Štiavnických vrchov, čo sa odzrkadlilo aj v jeho tvorbe. Umenie v rôznych podobách ho sprevádzalo takmer na každom kroku, nakoľko vyrastal v umelecky založenej rodine. Obklopený maľbou, fotografiou či poéziou a hudbou sa postupne prepracoval až k prvým experimentom s fotoaparátom a čiernobielou fotografiou už ako 10-ročný. Intenzívne sa fotografii venuje od roku 1999, odkedy prešiel rôznymi fázami. V súčasnosti sa venuje prevažne experimentálnej fotografii a jej veľkoformátovému kombinovaniu s rôznymi klasickými i netradičnými výtvarnými technikami.

Pri fotografovaní sa najčastejšie zameriava na zachytenie atmosféry a pohybu vo forme statického obrazu a na samotnú maľbu svetlom, čím zvýrazňuje pravú podstatu fotografie a potláča vo všeobecnosti zaužívanú “dokonalosť”. Tomas Morilon žije a tvorí v Bratislave s tým, že podklady a inšpiráciu pre svoju prácu a fotografie vyhľadáva ako doma, tak aj pri svojich cestách po celom svete.


Viac info


Tomas Morilon

Tomas Morilon

(*1981, Banská Štiavnica)

Autor sa narodil v Banskej Štiavnici a svoje detstvo prežil v prostredí nádhernej prírody Štiavnických vrchov, čo sa odzrkadlilo aj v jeho tvorbe. Umenie v rôznych podobách ho sprevádzalo takmer na každom kroku, nakoľko vyrastal v umelecky založenej rodine. Obklopený maľbou, fotografiou či poéziou a hudbou sa postupne prepracoval až k prvým experimentom s fotoaparátom a čiernobielou fotografiou už ako 10-ročný. Intenzívne sa fotografii venuje od roku 1999, odkedy prešiel rôznymi fázami. V súčasnosti sa venuje prevažne experimentálnej fotografii a jej veľkoformátovému kombinovaniu s rôznymi klasickými i netradičnými výtvarnými technikami.

Pri fotografovaní sa najčastejšie zameriava na zachytenie atmosféry a pohybu vo forme statického obrazu a na samotnú maľbu svetlom, čím zvýrazňuje pravú podstatu fotografie a potláča vo všeobecnosti zaužívanú “dokonalosť”. Dlhodobo sa venuje zdokonalovaniu experimentálnej techniky založenej primárne na základoch pohybovej neostrosti, individuálne kombinovanej so zmenou ohniskových vzdialeností, posunom roviny ostrosti, či vzdialenosti od fotografovaného objektu a inej manipulácii s optikou fotoaparátu počas jedinej expozície.

K fotografii pristupuje ako k prostriedku na prikrášlenie reality a jej vyobrazeniu v lepšom, intenzívnejšom, či jednoducho len zaujímavejšom svetle a farbách.

Momentálne žije a tvorí v Bratislave s tým, že podklady a inšpiráciu pre svoju prácu a fotografie vyhľadáva ako doma, tak aj pri svojich cestách po celom svete.

 -----

Všetky diela sú ošetrené vode odolným lakom chrániacim ich proti oderu, s UV filtrom zabezpečujúcim stálosť farieb a trvácnosť obrazu a špeciálnym voskom pre živšie podanie farieb a vyniknutie kontrastu.