Róbert Jančovič je maliar, grafik, ilustrátor, sochár, profesor. Gallery Gwerk ponúka na predaj Jančovičove grafické listy.

(*1958, Šaľa, SK) Maliar, grafik, ilustrátor, sochár, profesor. V rokoch 1977 – 1983 študoval na VŠVU v Bratislave, Oddelenie knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského.

Jeho osobitý autorský prejav vyviera z hĺbok vedomia a podvedomia, inšpiruje sa rovnako vo svete jednotlivca, ako aj dejinným dianím u rôznych civilizácií. Svetlo, pomocou ktorého vytvára mystickú atmosféru svojich diel, má u neho dominantné postavenie. Chápe ho ako zdroj poznania, života, čistoty a nádeje. Róbert Jančovič patrí k malej skupinke slovenských grafikov, ktorí využívajú techniku škrabanej litografie.

V roku 1995 sa výrazne podieľal na vzniku združenia slovenských grafikov G bod. Róbert Jančovič sa venuje grafike, kresbe, koláži, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe, príležitostne aj plastike. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach domácich aj zahraničných galérií (napr. Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko, Japonsko, USA, Kanada, Egypt).


Viac info


Jančovič Róbert

Jančovič Róbert

(*1958, Šaľa, SK)

Maliar, grafik, ilustrátor, sochár, profesor. V rokoch 1977 – 1983 študoval na VŠVU v Bratislave, Oddelenie knižnej tvorby u prof. A. Brunovského.

Jeho osobitý autorský prejav vyviera z hĺbok vedomia a podvedomia, inšpiruje sa rovnako vo svete jednotlivca, ako aj dejinným dianím u rôznych civilizácií. Svetlo, pomocou ktorého vytvára mystickú atmosféru svojich diel, má u neho dominantné postavenie. Chápe ho ako zdroj poznania, života, čistoty a nádeje. Róbert Jančovič patrí k malej skupinke slovenských grafikov, ktorí využívajú techniku škrabanej litografie.

V roku 1995 sa výrazne podieľal na vzniku združenia slovenských grafikov G bod. Róbert Jančovič sa venuje grafike, kresbe, koláži, maľbe, ilustrácii, známkovej tvorbe, príležitostne aj plastike. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach domácich aj zahraničných galérií (napr. Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko, Japonsko, USA, Kanada, Egypt).

Výber zo samostatných výstav:

2000 - Galeria Institutu Slowackiego, Varšava, PL
1999 - Magyar Kepzomuveszeti Foiskola, Budapešť, HU
1997 - Institutul Slovac, Bukurešť, RU
1995 - Taller Galleria Fort, Cadaques, ES
1995 - Galéria mesta Bratislavy, Bratislava, SK
1994 - Napóleon-Ház, Győr, HU
1993 - Národná galéria, Sofia, BG
1992 - Galerie de Gang, Delft, NL
1988 - Die internationale Mustermesse, Basel, CH