(*1959) Topoľčiansky rodák Ivan Kováčik patrí medzi známych slovenských grafikov. Od roku 1989 jeho tvorba získala viacero medzinárodných ocenení (Japonsko,…

(*1959) Topoľčiansky rodák Ivan Kováčik patrí medzi známych slovenských grafikov. Od roku 1989 jeho tvorba získala viacero medzinárodných ocenení (Japonsko, Čína, Izreale, Turecko, Francúzsko, Taliansko a iné) v súťažiach kresleného humoru a karikatúry. Ivan Kováčik má za sebou množstvo kolektívnych a samostatných výstav. Zlomom v jeho profesnom živote sa stalo stretnutie a spolupráca s už zosnulým výtvarníkom Dušanom Polakovičom. Práve pod jeho vedením sa Ivan Kováčik začal venovať litografii a medirytine. Grafike, ilustrácii a karitkatúre sa systematicky venuje od roku 1993.

Rozpoznateľný rukopis založený na hravom zobrazovaní skutočností divákov presúva do nepoznaných oblastí.  Ivan Kováčik oživuje naše spomienky na detstvo, už zabudnutý svet fantázie. Jeho tvorba zahŕňa voľnú grafiku, ex libris, ilustrácie s dôrazom na detskú knihu a charakteriské mapy.


Viac info


Kováčik Ivan

Kováčik Ivan

(*1959) Topoľčiansky rodák Ivan Kováčik patrí medzi známych slovenských grafikov. Od roku 1989 jeho tvorba získala viacero medzinárodných ocenení (Japonsko, Čína, Izreale, Turecko, Francúzsko, Taliansko a iné) v súťažiach kresleného humoru a karikatúry. Ivan Kováčik má za sebou množstvo kolektívnych a samostatných výstav. Zlomom v jeho profesnom živote sa stalo stretnutie a spolupráca s už zosnulým výtvarníkom Dušanom Polakovičom. Práve pod jeho vedením sa Ivan Kováčik začal venovať litografii a medirytine. Grafike, ilustrácii a karitkatúre sa systematicky venuje od roku 1993.

Rozpoznateľný rukopis založený na hravom zobrazovaní skutočností divákov presúva do nepoznaných oblastí.  Ivan Kováčik oživuje naše spomienky na detstvo, už zabudnutý svet fantázie. Jeho tvorba zahŕňa voľnú grafiku, ex libris, ilustrácie s dôrazom na detskú knihu a charakteriské mapy.