(*1983, Bratislava, SK) Grafička, ilustrátorka, maliarka a šperkárka. Absolventka Vysokej školy výtvarných…

(*1983, Bratislava, SK)

Grafička, ilustrátorka, maliarka a šperkárka. Absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2002 – 2008) a tiež voľného štúdia u akademického sochára Andreja Rudavského. Barbora Paulovičová v rokoch 2008-2009 a neskôr 2012-2013 študovala na Bali v Indonézii, kde sa venovala tradičnému umeniu, maľbe a šperkom. Žiačka prof. Róberta Jančoviča (2003-2004) a prof. Dušana Kállaya (2004-2008).

„Magická dekoratívna pôsobnosť množstva ornamentálnych prvkov, ich farebného ladenia a harmónií. Videné európskym pohľadom, tradíciou i modernou, je Barbora Paulovičová suverénna v lineárnej, kresebnej štylizácii. Podobenstvo a posolstvo o láske, šťastí a harmónii. O hodnotách, ktoré sú nielen v božských sférach, či v stratenom raji alebo vysnívanej zemi mieru, ale sú tu všade. Barbora Paulovičová sa vo svojej tvorbe viaže k figurálnej kompozícii i k početným motívom z krásneho bizarného sveta rastlinstva a kvetov, flóry a fauny, ale i k postavám z mytológie, náboženstva, kultov, bájok a rozprávok...“ (PhDr. Bohumír Bachratý, CSc)


Viac info


Paulovičová Barbora

Paulovičová Barbora

(*1983, Bratislava, SK)

Grafička, ilustrátorka, maliarka a šperkárka. Absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2002 – 2008) a tiež voľného štúdia u akademického sochára Andreja Rudavského. Barbora Paulovičová v rokoch 2008-2009 a neskôr 2012-2013 študovala na Bali v Indonézii, kde sa venovala tradičnému umeniu, maľbe a šperkom. Žiačka prof. Róberta Jančoviča (2003-2004) a prof. Dušana Kállaya (2004-2008).

„Magická dekoratívna pôsobnosť množstva ornamentálnych prvkov, ich farebného ladenia a harmónií. Videné európskym pohľadom, tradíciou i modernou, je Barbora Paulovičová suverénna v lineárnej, kresebnej štylizácii. Podobenstvo a posolstvo o láske, šťastí a harmónii. O hodnotách, ktoré sú nielen v božských sférach, či v stratenom raji alebo vysnívanej zemi mieru, ale sú tu všade. Barbora Paulovičová sa vo svojej tvorbe viaže k figurálnej kompozícii i k početným motívom z krásneho bizarného sveta rastlinstva a kvetov, flóry a fauny, ale i k postavám z mytológie, náboženstva, kultov, bájok a rozprávok...“ (PhDr. Bohumír Bachratý, CSc)

CENY /výber/

2018 – Certifikát, 9. bienále grafiky, (CZ)
2015 - 3. miesto, The 45-th Creativity International Awards, Kategória: Ilustrácie – Detská kniha “Abecedári”, Louisville, KY (USA)
2013 - 4. miesto, 1 Juara Harapan “Baligraphy", International Festival of Balinese Language 2013, Museum Nyoman Gunarsa, Klungkung, Bali (ID)
2010 - Zvláštna cena kritiky, 12. ročník Premio Internationale d´Arte San Crispino”, Porto Sant´Elpidio (IT)
2009 - Uznanie od indonézskeho veľvyslanca H.E. Harsha E. Joesoef, MSc.
2006 - Najkrajšia detská kniha zimy 2006 – Bibiana a Slovenská sekcia IBBY: Slovenské klasické rozprávky, Bratislava (SK)
2000 - 3. miesto, Bienále Ex-libris, Záry (PL)