Prevádzkovateľ Spoločnosť PRO ARTE n.o., IČO: 527 499 67, so sídlom Tomášikova 16045/21, 821 02 Bratislava (ďalej ako “Prevádzkovateľ”).…
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť PRO ARTE n.o., IČO: 527 499 67, so sídlom Tomášikova 16045/21, 821 02 Bratislava (ďalej ako “Prevádzkovateľ”). Pri spracúvaní údajov Prevádzkovateľ využíva aj Google Analytics a Google Ads. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom pri spracúvaní v maximálnej miere dbá na ochranu osobných údajov.

Aké údaje zbierame a prečo

Newsletter

Pri prihlásení sa na odber newsletteru nám poskytujete vašu e-mailovú adresu. Tú potrebujeme pre zaslanie pravidelného newslettera, na ktorého odber ste sa odoslaním e-mailu prihlásili.

Kontaktný formulár

Vyplnením formuláru nám poskytujete vaše meno, e-mail alebo telefónne číslo, prípadne oba kontaktné údaje. Údaje používame na vaše spätné kontaktovanie a zodpovedanie vašich otázok.

Záujem o dielo

Odoslaním formuláru „Mám záujem“ nám poskytujete vaše meno, e-mail alebo telefónne číslo, prípadne oba kontaktné údaje. Tieto údaje používame na vaše spätné kontaktovanie ohľadom ďalších doplňujúcich informácií a za účelom vybavenia vašich požiadavok a pripravenie objednávky.

Spracúvanie takto získaných údajov tvorí nevyhnutnú súčasť našej činnosti. Bez spracúvania osobných údajov by sme nevedeli poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Newsletter – až po odhlásenie sa z odberu.
Kontaktný formulár – na nevyhnutnú dobu vybavenia požiadavky a zodpovedanie otázok.
Záujem o dielo – na nevyhnutnú dobu vybavenia objednávky alebo zodpovedanie otázok.

Nastavenie cookies

Na našej webstránke používame cookies, aby sme zistili koľko ľudí nás navštevuje a aké služby ich zaujímajú. Tieto súbory môžeme používať iba s vaším súhlasom, ktorý nám udeľujete pri návšteve našej webstránky v dolnom ľavom rohu. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo si zvoliť, aké cookies chcete prijať.

Na čo máte právo
1) zistiť, aké údaje získavame, za kým účelom, v akom rozsahu a ako dlho a kto k nim má prístup
2) na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov
3) požiadať o ukončenie zasielanie e-mailových správ
4) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môžete poslať na email: info@gallerygwerk.sk