Gabriela Vidová je slovenská keramička. Jej tvorba zahŕňa úžitkové a rôzne dekoratívne umelecké predmety – keramické sochy, busty, misky, podnosy ...

Gabriela Vidová je slovenská keramička. Okrem keramických sošiek jej tvorba zahŕňa úžitkové a rôzne dekoratívne umelecké predmety. Žije a tvorí v Banskej Štiavnici.


Viac info


Vidová Gabriela

Vidová Gabriela

Gabriela Vidová je slovenská keramička. Okrem keramických sošiek jej tvorba zahŕňa úžitkové a rôzne dekoratívne umelecké predmety. Žije a tvorí v Banskej Štiavnici.