(*1958, Topoľčany) Igor Benca študoval v rokoch 1981-1987 na Vysokej škole výtvarných umení, odbor grafika u prof. Albína Brunovského. Od roku 1991 pôsobí…

(*1958, Topoľčany) Igor Benca študoval v rokoch 1981-1987 na Vysokej škole výtvarných umení, odbor grafika u prof. Albína Brunovského. Od roku 1991 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti ako vedúci ateliéru voľnej tvorby, Katedra grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Vo výtvarnej činnosti sa venuje grafickej tvorbe, maľbe, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a výtvarným realizáciám do architektúry. Je autorom návrhov 10 známok vydaných Slovenskou poštou. Igor Benca je členom Združenia grafikov Slovenska, spoluzakladateľom a členom Združenia výtvarníkov nitrianskeho regiónu N´89 a G-BOD a taktiež spoluautorom a spoluorganizátorom niekoľkých výtvarných podujatí. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav.

Tvorba Igora Bencu sa vymanila z kontextu Brunovského grafickej školy. Autor pracuje s figuratívnym motívom, ktorého antropomorfná povaha sa v procese tvorby mení na technicistický charakter. Jeho tvorba z posledného obdobia nadväzuje aj na súčasné neoabstraktné tendencie. Súčasťou autorovho konceptu je ilúzia svetla a transparencia, na ktorú využíva techniku mezzotinty. Tvorba Igora Bencu môže na prvý pohľad pôsobiť depresívne, avšak v podstate v sebe obsahuje iróniu, reflektujúcu rôzne paradoxy doby, najmä posunuté spoločenské hodnoty a neetické sociálne dianie.  


Viac info


Benca Igor

Benca Igor

(*1958, Topoľčany) Igor Benca študoval v rokoch 1981-1987 na Vysokej škole výtvarných umení, odbor grafika u prof. Albína Brunovského. Od roku 1991 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti ako vedúci ateliéru voľnej tvorby, Katedra grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Vo výtvarnej činnosti sa venuje grafickej tvorbe, maľbe, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a výtvarným realizáciám do architektúry. Je autorom návrhov 10 známok vydaných Slovenskou poštou. Igor Benca je členom Združenia grafikov Slovenska, spoluzakladateľom a členom Združenia výtvarníkov nitrianskeho regiónu N´89 a G-BOD a taktiež spoluautorom a spoluorganizátorom niekoľkých výtvarných podujatí. Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav.

Tvorba Igora Bencu sa vymanila z kontextu Brunovského grafickej školy. Autor pracuje s figuratívnym motívom, ktorého antropomorfná povaha sa v procese tvorby mení na technicistický charakter. Jeho tvorba z posledného obdobia nadväzuje aj na súčasné neoabstraktné tendencie. Súčasťou autorovho konceptu je ilúzia svetla a transparencia, na ktorú využíva techniku mezzotinty. Tvorba Igora Bencu môže na prvý pohľad pôsobiť depresívne, avšak v podstate v sebe obsahuje iróniu, reflektujúcu rôzne paradoxy doby, najmä posunuté spoločenské hodnoty a neetické sociálne dianie.  

CENY /výber/

1989 - Medaila na XIII. Bienale Ex libris v Malborku (PL)
1994 - Medaila za najlepšiu kolekciu Ex libris na XV. Bienale v Malborku (PL)
1995 - I. cena Inter – Contakt – Grafik 95 v Prahe (CZ), I. cena v ankete za Najkrajšiu známku roka (SK), Cena primátora hlavného mesta Bratislavy na I. trienále Ex libris (SK)
1996 - Cena excelencie, Medzinárodné Bienále malej grafiky, Soul (KR)
1997 – Čestné uznanie na 7. VII. Medzinárodnom bienále malých grafických foriem a ex librisu, Ostrów Wielkopolski (PL)
1998 – Zvláštna cena Jury na Medzinárodnom trienále exlibrisu, Bratislava (SK)
1999 - Strieborná medaila na 1. Svetovej výstave malých tlačí, Bejing (CN)
2000 - Čestné uznanie na 5. Trienále malých formátov Chamaliéres (FR)
2004 - Cena Rakúskej spoločnosti Exlibristov (AT)
2005 - Čestné uznanie na 8. Medzinárodnom bienále grafiky (HU)