Běla Kolčaková je významná slovenská výtvarnice. Kromě olejomalby se věnuje i ilustraci a textilní tvorbě. Obrazy Bely Kolčakové jsou pohledem do ženské duše ...

(*27. 9. 1937, Praha) V roce 1963 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Radu. Ve stejném roce odchází s manželem akad. mal. Ignácem Kolčákem a rodinou na Oravu do Dolního Kubína, kde se věnuje komorní malbě a ilustracím. Získala čestné uznání v soutěži Nejkrásnější československé knihy roku 1969 a čestné uznání na IV. mezinárodním bienále malby v Košicích v roce 1978. Vedle malířské tvorby se Běla Kolčáková věnovala ilustraci, koláži a výrazným způsobem zasáhla i do textilní tvorby, zejména do způsobu zpracování figurálního artprotisu. Má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí. Žije a tvoří v Bratislavě.

Umělecký vývin Běly Kolčákové je cestou k poetickému vyjádření subjektivních pocitů. Ve své tvorbě často ztvárňuje ženy, nikoli však se záměrem figurálního zobrazení, právě naopak, zachycuje ženskou psychiku a osobnost v celé její komplexnosti. Obrazy Bely Kolčakové jsou proto i jakýmsi pohledem do ženské duše, její tajemnosti, klidu i neklidu.


Více info


Kolčáková Běla

Kolčáková Běla

(*27. 9. 1937, Praha)

V roce 1963 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Radu. Ve stejném roce odchází s manželem akad. mal. Ignácem Kolčákem a rodinou na Oravu do Dolního Kubína, kde se věnuje komorní malbě a ilustracím. Pracuje v Lidové škole umění a později v Oravské galerii. Získala čestné uznání v soutěži Nejkrásnější československé knihy roku 1969 a čestné uznání na IV. mezinárodním bienále malby v Košicích v roce 1978. V tomto roce odchází s rodinou do Bratislavy. Vedle malířské tvorby se věnovala ilustraci, koláži a výrazným způsobem zasáhla i do textilní tvorby, zejména do způsobu zpracování figurálního artprotisu. Má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí (ČR, Bulharsko, Itálie, Sýrie, Japonsko, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Kypr, Jeruzalém, Ukrajina, Chorvatsko, Brazílie, Rusko, Maďarsko). Žije a tvoří v Bratislavě.

Její umělecký vývin je cestou k poetickému vyjádření subjektivních pocitů. Ve své tvorbě často ztvárňuje ženy, nikoli však se záměrem figurálního zobrazení, právě naopak, zachycuje ženskou psychiku a osobnost v celé její komplexnosti. Obrazy Bely Kolčakové jsou proto i jakýmsi pohledem do ženské duše, její tajemnosti, klidu i neklidu.

"Obraz musí v sobě ukrývat tajemství minulosti i budoucnosti. Provokuje k otázkám, na které si každý sám hledá odpověď. S dobrým obrazem lze vést dialog celý život." (Běla Kolčaková)