Běla Kolčáková je významná slovenská výtvarníčka. Okrem olejomaľby sa venuje aj ilustrácii a textilnej tvorbe. Obrazy Beľy Kolčákovej sú pohľadom do ženskej duše...

(*27. 9. 1937, Praha) V roku 1963 absolvovala Běla Kolčáková Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora V. Radu. V tom istom roku odišla s manželom akad. mal. Ignácom Kolčákom a rodinou na Oravu do Dolného Kubína, kde sa venovala komornej maľbe a ilustrácii. Získala čestné uznanie v súťaži Najkrajšie československé knihy roku 1969 a čestné uznanie na IV. medzinárodnom bienále maľby v Košiciach v roku 1978. Popri maliarskej tvorbe sa Běla Kolčáková venovala ilustrácii, koláži a výrazným spôsobom zasiahla aj do textilnej tvorby, najmä do spôsobu spracovania figurálneho artprotisu. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Umelecký vývin Běly Kolčákovej je cestou k poetickému vyjadreniu subjektívnych pocitov. Vo svojej tvorbe často stvárňuje ženy, nie však so zámerom figurálneho zobrazenia, práve naopak, zachytáva ženskú psychiku a osobnosť v celej jej komplexnosti. Obrazy Běly Kolčákovej sú preto aj akýmsi pohľadom do ženskej duše, jej tajomnosti, pokoja i nepokoja


Viac info


Kolčáková Běla

Kolčáková Běla

(*27. 9. 1937, Praha)

V roku 1963 absolvovala Běla Kolčáková Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora V. Radu. V tom istom roku odišla s manželom akad. mal. Ignácom Kolčákom a rodinou na Oravu do Dolného Kubína, kde sa venovala komornej maľbe a ilustrácii. Autorka pracovala najprv v Ľudovej škole umenia a neskôr v Oravskej galérii. Získala čestné uznanie v súťaži Najkrajšie československé knihy roku 1969 a čestné uznanie na IV. medzinárodnom bienále maľby v Košiciach v roku 1978. V tomto roku odišla s rodinou do Bratislavy. Popri maliarskej tvorbe sa Běla Kolčáková venovala ilustrácii, koláži a výrazným spôsobom zasiahla aj do textilnej tvorby, najmä do spôsobu spracovania figurálneho artprotisu. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí (ČR, Bulharsko, Taliansko, Sýria, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Poľsko, Cyprus, Jeruzalem, Ukrajina, Chorvátsko, Brazília, Rusko, Maďarsko). Žije a tvorí v Bratislave.

Umelecký vývin Běly Kolčákovej je cestou k poetickému vyjadreniu subjektívnych pocitov. Vo svojej tvorbe často stvárňuje ženy, nie však so zámerom figurálneho zobrazenia, práve naopak, zachytáva ženskú psychiku a osobnosť v celej jej komplexnosti. Obrazy Běly Kolčákovej sú preto aj akýmsi pohľadom do ženskej duše, jej tajomnosti, pokoja i nepokoja

“Obraz musí v sebe ukrývať tajomstvo minulosti aj budúcnosti. Provokuje k otázkam, na ktoré si každý sám hľadá odpoveď. S dobrým obrazom sa dá viesť dialóg celý život.“ (Běla Kolčáková)