Vlado Oravec je akademický sochař a keramik. Věnuje se sochařství, komorní ale i monumentální plastice. Jeho tvorba zahrnuje keramické sochy a plastiky.

(*22.11.1952, Bratislava) Akademický sochař, keramik. Vlado Oravec navštěvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Bratislavě, která byla v té době líhní kvalitních výtvarníků. V roce 1973 byl přijat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do Prahy k prof. Eckertu, na oddělení keramiky. Školu absolvoval v roce 1979. V roce 1981 se přestěhoval do Banské Štiavnice, kde působí dodnes. Ve svém ateliéru se věnuje užitkové keramice, sochařství, komorní ale i monumentální plastice z keramického resp. terakotového materiálu. Oravcova díla působí jako karikatury podivných lidských či zvířecích bytostí - kreatur, které jsou však častokrát ezopovským zrcadlem našich hluboko ukrytých povahových vlastností. Způsob práce připomínající lepené vlaštovčí hnízda složené z drobných kousíčků do celku, umocňuje dokonalé řemeslné provedení.

Vlado Oravec se účastní mnoha sympozií a za svou výrazně netradiční tvorbu je často odměňován cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglii, Německu, Francii a Monaku.


Více info


Oravec Vlado

Oravec Vlado

(*22.11.1952, Bratislava)

Akademický sochař, keramik. Vlado Oravec navštěvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Bratislavě, která byla v té době líhní kvalitních výtvarníků. V roce 1973 byl přijat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do Prahy k prof. Eckertu, na oddělení keramiky. Školu absolvoval v roce 1979. V roce 1981 se přestěhoval do Banské Štiavnice, kde působí dodnes. Ve svém ateliéru se věnuje užitkové keramice, sochařství, komorní ale i monumentální plastice z keramického resp. terakotového materiálu. Oravcova díla působí jako karikatury podivných lidských či zvířecích bytostí - kreatur, které jsou však častokrát ezopovským zrcadlem našich hluboko ukrytých povahových vlastností. Způsob práce připomínající lepené vlaštovčí hnízda složené z drobných kousíčků do celku, umocňuje dokonalé řemeslné provedení.

Vlado Oravec se účastní mnoha sympozií a za svou výrazně netradiční tvorbu je často odměňován cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglii, Německu, Francii a Monaku.