Vlado Oravec je akademický sochár a keramik. Venuje sa sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike. Jeho tvorba zahŕňa keramické sochy a plastiky.

(*22.11.1952, Bratislava) Akademický sochár, keramik. Vlado Oravec navštevoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave, ktorá bola v tom čase liahňou kvalitných výtvarníkov. V roku 1973 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú do Prahy k prof. Eckertovi, na oddelenie keramiky. Školu absolvoval v roku 1979. V roku 1981 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Vo svojom ateliéri sa venuje úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terakotového materiálu. Oravcove diela pôsobia ako karikatúry čudesných ľudských či zvieracích bytostí - kreatúr, ktoré sú však častokrát ezopovským zrkadlom našich hlboko ukrytých povahových vlastností. Spôsob práce pripomínajúci lepené lastovičie hniezda zložené z drobných kúsočkov do celku, umocňuje dokonalé remeselné prevedenie.

Vlado Oravec sa zúčastňuje mnohých sympózií a za svoju výrazne netradičnú tvorbu je často odmeňovaný cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a Monaku.


Viac info


Oravec Vlado

Oravec Vlado

(*22.11.1952, Bratislava)

Akademický sochár, keramik. Vlado Oravec navštevoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave, ktorá bola v tom čase liahňou kvalitných výtvarníkov. V roku 1973 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú do Prahy k prof. Eckertovi, na oddelenie keramiky. Školu absolvoval v roku 1979. V roku 1981 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Vo svojom ateliéri sa venuje úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terakotového materiálu. Oravcove diela pôsobia ako karikatúry čudesných ľudských či zvieracích bytostí - kreatúr, ktoré sú však častokrát ezopovským zrkadlom našich hlboko ukrytých povahových vlastností. Spôsob práce pripomínajúci lepené lastovičie hniezda zložené z drobných kúsočkov do celku, umocňuje dokonalé remeselné prevedenie.

Vlado Oravec sa zúčastňuje mnohých sympózií a za svoju výrazne netradičnú tvorbu je často odmeňovaný cenami. Vystavoval v Holandsku, Anglicku, Nemecku, Francúzsku a Monaku.