Dušan Kállay patrí ku špičke slovenskej grafiky a k vyhľadávaným ilustrátorom zahraničných vydavateľstiev. V Gallery Gwerk nájdete širokú ponuku jeho grafík.

(*1948, Bratislava) Maliar, grafik, ilustrátor. V období 1966 – 1972 študoval  Dušan Kállay na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Vincent Hložník, posledný semester prof. Albín Brunovský a na Oddelení figurálnej kompozície a krajinomaľby u prof. J. Želibského. Od roku 1990 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení, od roku 1992 ako profesor a vedúci Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Dušan Kállay vytvoril viac ako 90 titulov ilustrovaných kníh. Jeho tvorba získala najvýznamnejšie domáce a medzinárodné ocenenia vo svojich odboroch. Celkom 46 cien a 14 diplomov, medzi nimi sú Grand Prix na Bienále ilustrácií v Bratislave (1983), Cena Hansa Christiana Andersena, udeľovaná organizáciou IBBY pri UNESCO (1988), Najkrajšia známka sveta (výstava WIPA 2002) a iné. Viacnásobne ho ocenili v súťažiach Najkrajšia kniha roka v Československu i na Slovensku. Dušan Kállay sa venuje voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, exlibrisu, známkovej tvorbe, čiastočne animovanému filmu a vytvoril aj niekoľko plagátov. V roku 2004 bola publikovaná jeho monografia Ivan Jančár, Fedor Kriška: Dušan Kállay, Magický svet. Usporiadal viac ako 150 výstav doma aj v zahraničí.


Viac info


Kállay Dušan

Kállay Dušan

(*1948, Bratislava)

Maliar, grafik, ilustrátor. V období 1966 – 1972 študoval  Dušan Kállay na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, prof. Vincent Hložník, posledný semester prof. Albín Brunovský a na Oddelení figurálnej kompozície a krajinomaľby u prof. J. Želibského. Od roku 1990 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení, od roku 1992 ako profesor a vedúci Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Dušan Kállay vytvoril viac ako 90 titulov ilustrovaných kníh. Jeho tvorba získala najvýznamnejšie domáce a medzinárodné ocenenia vo svojich odboroch. Celkom 46 cien a 14 diplomov, medzi nimi sú Grand Prix na Bienále ilustrácií v Bratislave (1983), Cena Hansa Christiana Andersena, udeľovaná organizáciou IBBY pri UNESCO (1988), Najkrajšia známka sveta (výstava WIPA 2002) a iné. Viacnásobne ho ocenili v súťažiach Najkrajšia kniha roka v Československu i na Slovensku. Dušan Kállay sa venuje voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, exlibrisu, známkovej tvorbe, čiastočne animovanému filmu a vytvoril aj niekoľko plagátov. V roku 2004 bola publikovaná jeho monografia Ivan Jančár, Fedor Kriška: Dušan Kállay, Magický svet. Usporiadal viac ako 150 výstav doma aj v zahraničí.

Dušan Kállay patrí k vyhľadávaným ilustrátorom zahraničných vydavateľstiev, napríklad Ravensburger Verlag, Grimmpress Verlag, Albatros, Shinchosha Company, Fukuinkan Shoten. Jeho knižné diela právom možno zaradiť medzi najvyspelejšie prejavy v tvorbe krásnej knihy celého povojnového vývinu slovenskej i svetovej knižnej kultúry.

NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA

2017 – Cena Poštovej banky 2017 (SK)
2011 - Grand Prix de l´art philatelique, Brussel (BE)
2009 - Grand Prix na výstave WIPA 2009 vo Viedni (AT)
2008 - Grand Prix na Drugi hrvatski biennale ilustracije, Zagreb (HR)
2002 - Grand Prix na výstave WIPA 2002 vo Viedni (AT)
1999 - Grand Prix na Zlatno pero Beograda, Beograd (RS)
1995 - Osterreichische Kinder Und Jugendliteratur, Klagenfurt (AT)
1992 - UNICEF Award, Bologna Book Fair (IT)
1988 - Hans Christian Andersen Award, Oslo (NO)
1986 - Bilderbuchpreis der Stadt Troisdorf (DE)
1983 - Grand Prix BIB Bratislava (SK)
1981 - Isola Sentinella Prix, Triennale Europea del Incisione, Grado (IT)