Do našej ponuky pribudli obrazy a grafiky Fera Liptáka.  František Lipták vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach, odbor grafika…

Nové diela Fera Liptáka - obrazy a grafiky

Späť

Do našej ponuky pribudli obrazy a grafiky Fera Liptáka. 

František Lipták vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach, odbor grafika a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale aj v divadlách v Čechách a v Poľsku. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro Tatro. Za posledných 15 rokov vytvoril okolo 90 inscenácií. Mnohé z nich boli ocenené na domácich aj zahraničných festivaloch. František Lipták alebo Fero Lipták sa rovnako venuje maľbe, ilustráciám a tvorbe plagátov. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí.

Aktuálna ponuka diel Fera Liptáka