Dňa 26. októbra 2022 bola v poradí 13. Cena veľvyslanca Japonska udelená slovenskému maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Dušanovi Kállayovi. Akademický…

Ocenenie pre Dušana Kállaya

Späť

Dňa 26. októbra 2022 bola v poradí 13. Cena veľvyslanca Japonska udelená slovenskému maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Dušanovi Kállayovi. Akademický maliar bol ocenený za jeho dlhoročný prínos k prehlbovaniu priateľstva, vzájomných vzťahov a výmen v oblasti kultúry medzi Japonskom a SR. 

Dušan Kállay ilustroval viac ako 200 kníh. Medzi ním ilustrované knihy patrí Tulák Kláry Jarunkovej, Panenská veža na Devíne Márie Ďuríčkovej, Rozprávky Hansa Christiana Andersena, Slovenské rozprávky Pavla Dobšinského či Alica v krajine zázrakov Lewisa Carrolla. Jeho tvorba je súčasťou významných umeleckých zbierok po celom svete. Je nositeľom mnohých ocenení.

Cena veľvyslanca Japonska sa udeľuje jednotlivcom, telesám alebo inštitúciám, ktorí svojimi aktivitami výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. V SR bola Cena veľvyslanca Japonska udelená prvýkrát v roku 2014.

Srdečne gratulujeme!
Foto: Embassy of Japan in the Slovak Republic