V najnovšom čísle (08/2018) magazínu Exclusive je rozhovor s umeleckou a manželskou dvojicou Melita Gwerková a Marian…
We use cookie files for the purpose of visitor analysis and in order to suit our website to your needs. By using our website you agree with the storing of cookie files on Your computer, tablet or smartphone.

Rozhovor s našimi umelcami v magazíne Exclusive

Back

V najnovšom čísle (08/2018) magazínu Exclusive je rozhovor s umeleckou a manželskou dvojicou Melita Gwerková a Marian Vida. Pýtali sa ich napr. aj to, aké je to žiť s umelcom... Čítajte viac na str. 66-67.