Deväť výtvarníkov bude prezentovať Slovensko na 116. ročníku Jesenného salónu v Paríži. Autori Igor Benca, Róbert Brun, Karol Felix, Róbert Jančovič,…
We use cookie files for the purpose of visitor analysis and in order to suit our website to your needs. By using our website you agree with the storing of cookie files on Your computer, tablet or smartphone.

Slovenská grafika na Jesennom Salóne v Paríži

Back

Deväť výtvarníkov bude prezentovať Slovensko na 116. ročníku Jesenného salónu v Paríži. Autori Igor Benca, Róbert Brun, Karol Felix, Róbert Jančovič, Peter Kľúčik, Marián Komáček, Kamila Štanclová, Katarína Vavrová a Tomáš Žemla predstavia svoje diela v rámci grafickej sekcie. Salón bude otvorený od 10. do 13. októbra 2019 na parížskej Champs-Elysées.

Slovensko sa tak so svojou grafickou scénou na Jesennom salóne predstaví po prvý raz. Autorov, ako aj diela, vybrala francúzska komisia, pričom jedna z hlavných podmienok bola tvorba s využitím klasických grafických techník. Jesenný salón patrí medzi prestížne výtvarné podujatia v Paríži, ročne ho navštívi niekoľko desiatok tisíc návštevníkov.

Projekt vznikol v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom SR a Slovenským inštitútom v Paríži a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Jesenný salón v skratke:
Jesenný salón vznikol v roku 1903 v Paríži ako reakcia na konzervatívny tradičný Parížsky salón. Za jeho viac ako 100-ročnú históriu sa na ňom predstavili hlavné umelecké smery 20. storočia, vrátane fauvizmu, surrealizmu a kubizmu. Medzi vystavujúcimi bol napr. Cézanne, Rodin, Picasso či Dalí. Salón sa koná každoročne a má multidisciplionárny charakter, pičom zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, fotografiu a sochu.

Viac informácií na: https://www.salon-automne.com/en/next-edition/